Harmonogram
Finału III Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”
30.03.2017 (Czwartek)

Miejsce:

Auditorium Novum
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Campus przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz (Fordon)

 

8.30 – 9.00   Rejestracja uczestników finału (hol Auditorium Novum)

9.15 – 9.45   Aula Auditorium Novum

Oficjalne rozpoczęcie i powitanie przybyłych finalistów przez Dziekanów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

10.00– 13.00   Część Konkursowa

13.15   Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenie nagród

Ok. 15.00   Obiad

 

 

Komunikat

III Etap Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”
odbędzie się 30 marca 2017 roku
na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Temat prezentacji:

 Woda składnik niezbędny dla roślin i zwierząt.

Uczestnicy III Etapu Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” proszeni są o przygotowanie 15 minutowej prezentacja multimedialnej w programie PowerPoint na powyższy temat. Po jej przedstawieniu będę poproszeni o odpowiedź na pytania Komisji Konkursowej z zakresu tematu prezentacji.

Uwaga! Uprasza się o przestrzeganie ram czasowych. Ze względów organizacyjnych każdy prelegent będzie mógł przedstawić swoją prezentację tylko i wyłącznie w czasie 15 minut.

Organizatorzy Finału Konkursu „Indeks dla Rolnika” zwracają się z prośba do uczestników Finału o przesłanie swoich prezentacji w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2017 na adres e-mail: piotr.prus@utp.edu.pl

Organizatorzy zwracają się również z prośbą o przesłanie na powyższy adres e-mail składu osobowego zespołu reprezentującego szkołę, który przyjedzie na finał (imię i nazwisko finalisty/ów oraz opiekuna)

Szczegółowy program Finału Konkursu przedstawiony zostanie w późniejszym czasie na stronach organizatorów.

Organizatorzy

 

Lista zwycięzców II etapu Ogólnopolskiego
Konkursu „Indeks dla Rolnika”

06.12.2016 r.
Stary Brześć

Miejsce

Imię i Nazwisko

Szkoła

1

Bartłomiej Lewicki

CK Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

2

Marcin Przeczewski

ZS nr 3 w Rypinie

3

Szymon Nadolny

ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzynie

 

Bartosz Piernik

ZS Rolniczych w Grudziądzu

 

Zbigniew Suchara

ZS RCKU w Przemystce

 

Andrzej Zapadka 

CK Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

4

Wojciech Noga

Technikum nr 2 w Chojnicach

 

Kazimierz Skowroński

ZS CKR w Bydgoszczy

5

Bartłomiej Kozłowski

ZS Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

 

Joanna Lubińska

 

ZSR w Grudziądzu

6

Mateusz Dałek

ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

 

Łukasz Gazda

CK Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

 

Mateusz Nowak

ZS Niepublicznych w Gąsawie

7

Maciej Butoka

ZS CKR w Kamieniu Małym

 

Jakub Olszewski

ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

 

Artur Trentowski

ZS CKR w Gołotczyźnie

8

Karol Bytner

ZS nr 3 w Rypinie

 

Marta Januszewska

ZS Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

 

Jakub Kaniewski

ZS RCKU w Przemystce

 

Damian Lewandowski

ZS CKR w Gołotczyźnie

 

Adam Ziółkowski

ZS CKR w Kowalu

9

Damian Biesiada

ZS RCKU w Przemystce

 

Szymon Jankowski

ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzynie

 

Mateusz Kozłowski

ZS Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

 

Łukasz Pogodziński

ZS CKR w Starym Brześciu

Wszystkim Uczestnikom
Gratulujemy!!!

 

Finał Konkursu
odbędzie się 23.03.2017 roku

w siedzibie Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

(szczegóły finału zostaną podane w późniejszym
terminie)

 Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego
Roku!

Organizatorzy

 

 

Komunikat

Program Ogólnopolskiego Konkursu
„Indeks dla Rolnika”
6 grudnia 2016r.

9:00 – 9:45 – rejestracja uczestników w sekretariacie szkoły
10:00 – rozpoczęcie konkursu
10:15 – 11:15
.
.
.
– część konkursowa (test) w tym samym czasie odbędzie się wykład tematyczny dla opiekunów uczniów wygłoszony przez pracownika naukowego UTP w Bydgoszczy
11:30 – 12:30 – koncert niespodzianka
12:30
.
– podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
13:30 – obiad dla uczestników konkursu

 

Szkoły zgłoszone do Konkursu „Indeks dla Rolnika”

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

2. Zespół Szkół CKR w Brzostowie

3. Zespół Szkół CKR w Bydgoszczy

4. Technikum nr 2 w Chojnicach

5. Zespół Szkół CKR w Dobryszycach

6. Zespół Szkół Niepublicznych  w Gąsawie

7. Zespół Szkół nr 2 W Golubiu-Dobrzynie

8. Zespół Szkół CKR w Gołotczyźnie

9. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

10. Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu

11. Zespół Szkół CKR w Kamieniu Małym

12. Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych w Kobylnikach

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu

14. Zespół Szkół CKR w Kowalu

15. Zespół Szkół CKR w Piątnicy Marianowo

16. Zespół Szkół RCKU w Przemystce

17. Zespół Szkół nr 3 w Rypinie

18. Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku

19. Zespół Szkół CKR w Starym Brześciu

20. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

21. Zespół Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie

 

Organizatorzy Konkursu „Indeks dla Rolnika” informują, że II etap konkursu odbędzie się 6 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu, 87-880 Brześć Kujawski.

 Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

PRZYKŁADOWY TEST


Fatal error: Class 'visits_counter' not found in /home/zsircku/domains/zsircku.ayz.pl/public_html/wp-content/themes/rafi/page.php on line 27